Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach

O instytucji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małdytach jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy. Wykonuje zadania w szczególności z zakresu:

 • pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 )
 • dodatków mieszkaniowych na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2133),
 • świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111).
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.),
 • zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1297, z późn. zm.),
 • Karty Dużej Rodziny realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz. 1390),
 • dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.755),
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 218),
 • wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159),
 • stypendia i zasiłki szkolne na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświacie (Dz. U z 2019r., poz. 1481),
 • świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych      z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373),
 • świadczeń wychowawczych (500 + ) wykonywanych na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407),
 • świadczeń „Dobry start” wykonywanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1343),
 • programu „Czyste Powietrze” wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

 

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny obchodzą